CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetics of electrochemical O-2 reduction on Pt

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Electrochemistry Communication Vol. 8 (2006), 7, p. 1132-1136.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-16. Senast ändrad 2013-01-31.
CPL Pubid: 23272

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur