CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Info-computationalism and Morphological Computing of Informational Structure

Gordana Dodig-Crnkovic
Integral Biomathics p. 97-104. (2012)
[Kapitel, refereegranskat]

Within the framework of info-computationalism, morphological computation is described as fundamental principle for all natural computation (information processing).Denna post skapades 2016-03-02. Senast ändrad 2016-06-28.
CPL Pubid: 232701

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur