CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Professional Ethics in Computing and Intelligent Systems

Gordana Dodig-Crnkovic (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Proceedings of the Ninth Scandinavian Conference on Artificial Intelligence (SCAI 2006), Espoo, Finland, October 25-27, 2006. p. 11-18. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

http://www.mrtc.mdh.se/index.php?choice=publications&id=1189


Honkela, Timo and Raiko, Tapani and Kortela, Jukka and Valpola, Harri (Eds.)Denna post skapades 2016-03-02. Senast ändrad 2016-04-07.
CPL Pubid: 232700

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur