CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Semantics of Information as Interactive Computation. A Brief, Sketchy Picture of InfoComputationalism

Gordana Dodig-Crnkovic (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
WSPI 2008 - Fifth International Workshop on Philosophy and Informatics. Kaiserslautern, Germany, April 1st and 2nd, 2008. CEUR Workshop Proceedings 332 (1613-0073). Vol. 332 (2008),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

http://www.mrtc.mdh.se/index.php?choice=publications&id=15 http://www.idt.mdh.se/~gdc/work/SemanticsKeiserslautern-08.pdf http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-332/


Manuel Möller, Thomas Roth-Berghofes, Wolfgang Neuer (Eds.) (2008) CEUR Proceedings of the Fifth International Workshop on Philosophy and Informatics Kaiserslautern, Germany, April 1st and 2nd, 2008.Denna post skapades 2016-03-02. Senast ändrad 2016-04-07.
CPL Pubid: 232699

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur