CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

European Computing and Philosophy

Gordana Dodig-Crnkovic (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
The Reasoner Vol. 3 (2009), 9,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

http://www.mrtc.mdh.se/index.php?choice=publications&id=2017Denna post skapades 2016-03-02.
CPL Pubid: 232698

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur