CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ethics and Privacy of Communication in the E-Polis

Gordana Dodig-Crnkovic (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)) ; Virginia Horniak
Encyclopedia of Digital Government Vol. 1 (2007), p. 740-744.
[Kapitel, refereegranskat]

http://www.mrtc.mdh.se/index.php?choice=publications&id=1599

Nyckelord: Electronic government information Encyclopedias., Internet in public administration Encyclopedias., Public administration Information resources manageDenna post skapades 2016-03-02.
CPL Pubid: 232695

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur