CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biological Information and Natural Computation

Gordana Dodig-Crnkovic (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Thinking Machines and the Philosophy of Computer Science p. 1-27. (2010)
[Kapitel, refereegranskat]

http://www.mrtc.mdh.se/~gdc/work/Biological%20Information%2520and%20Natural%20Computation.pdfDenna post skapades 2016-03-02.
CPL Pubid: 232692

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur