CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Empirical Modeling and Information Semantics

Mind & Society

Gordana Dodig-Crnkovic (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Mind & Society (1593-7879). Vol. 7 (2008), Issue 2, p. 157-157.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

http://www.mrtc.mdh.se/index.php?choice=publications&id=1320

Nyckelord: 1 system modeling and, a model is a, complex system or a, information, modeling, semantics, simplified representation of a, simulation, truthlikeness, validation and verification, veridicityDenna post skapades 2016-03-02.
CPL Pubid: 232691

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur