CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Nature of Computation and The Development of Computational Models

Mark Burgin ; Gordana Dodig-Crnkovic (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Computability in Europe 2013 (CiE 2013) The Nature Of Computation, Univ. of Milano-Bicocca, 1-5 July 2013. (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: computational modelsDenna post skapades 2016-03-02. Senast ändrad 2016-09-15.
CPL Pubid: 232679

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur