CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Information and Computation – Omnipresent and Pervasive

Mark Burgin ; Gordana Dodig-Crnkovic (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
INFORMATION AND COMPUTATION p. vii-xxxii. (2011)
[Kapitel, refereegranskat]

http://books.google.se/books?id=UizjERiilK4C&pg=PR24&lpg=PR24&dq=%22reflexive+turing+machines%22&source=bl&ots=Mk_xYMIek6&sig=xUFRrPyzBE-v6oEbWuCVb7hZM6M&hl=en&sa=X&ei=-JXJUPnmDIOC4gTJ-IGIBA&ved=0CDUQ6AEwAg#v=onepage&q=%22reflexive%20turing%20machines%22&f

Nyckelord: information, computation, infocomputationDenna post skapades 2016-03-02.
CPL Pubid: 232677

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur