CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Involving users in a ship bridge re-design process using scenarios and mock-up models

Cecilia Österman ; Cecilia Berlin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
International Journal of Industrial Ergonomics (0169-8141). Vol. 53 (2016), p. 236-244.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-02. Senast ändrad 2016-08-18.
CPL Pubid: 232672

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur