CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of Electronic Structure on a Nanoelectromechanical Shuttle

Caroline Huldt (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Jari M. Kinaret (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori)
3rd International Conference on Multiscale Materials Modeling, Freiburg, Germany (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-11-16. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 23267

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur