CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biomass To Polymer (BTP)

Selim Nouri (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
AGS Research Partnership: New Materials for Sustainable Development. AGS annual meeting, MIT, Cambridge, March 2005 (2005)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2006-11-16.
CPL Pubid: 23266

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Kemiska processer

Chalmers infrastruktur