CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impurity transport in ITER-like plasma

Tünde Fülöp (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik ; Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Physics of Plasmas Vol. 13 (2006), p. 112504.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23263

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)
Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Fusion

Chalmers infrastruktur