CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Visual product identity: Understanding identity perceptions conveyed by visual product design.

Anders Warell (Extern ; Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Johanna Stridsman Dahlström (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Caroline Fjellner (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
In Proceedings from the 5th International Conference on Design & Emotion, 27-29 September, Göteborg (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: brand, visual identityDenna post skapades 2006-11-15. Senast ändrad 2010-08-11.
CPL Pubid: 23259

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur