CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Product semantics in theory and practice

Li Wikström (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
Proceedings from the 5th International Conference on Design and Emotion, Göteborg, 27-29 September, 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: product semantics, product semioticsDenna post skapades 2006-11-15.
CPL Pubid: 23258

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur