CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Epistemology Naturalized: The Info-Computationalist Approach

Gordana Dodig-Crnkovic (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
APA Newsletter on Philosophy and Computers Vol. 06 (2007), 2, p. 9-13.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

http://www.mrtc.mdh.se/index.php?choice=publications&id=1397Denna post skapades 2016-03-01.
CPL Pubid: 232567

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur