CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Statistics of road traffic noise in shielded urban areas: An initial study of A-weighted levels

Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Maarten Hornikx (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
Proc. Baltic-Nordic Acoustics Meeting (BNAM) 2006, Göteborg, 8-10 November, 2006 p. 1-6. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-16. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 23255

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik

Chalmers infrastruktur