CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vittnesseminariet - ett sätt att minnas det förflutna

Per Lundin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Gustav Sjöblom (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Företagsminnen (1101-7473). Vol. 25 (2013), 2, p. 36-38.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-29. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 232549

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Historia
Teknikhistoria

Chalmers infrastruktur