CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling ground roughness effects in a substitute sources method (SSM)

Jens Forssén (Institutionen för teknisk akustik)
Institute of Acoustics, Research Symposium 2003, Surface Acoustics, 18–19 September, Salford, England p. 146-152. (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-14. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 23252

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk akustik (1992-2004)

Ämnesområden

Akustik

Chalmers infrastruktur