CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ögren, M., Forssén, J. and Kropp, W. Including turbulence and absorption effects in city canyon calculations

Mikael Ögren ; Jens Forssén (Institutionen för teknisk akustik) ; Wolfgang Kropp (Institutionen för teknisk akustik)
Proc. Tenth International Congress on Sound and Vibration, Stockholm, 2003 p. 1-8. (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-14. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 23251

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk akustik (1992-2004)

Ämnesområden

Akustik

Chalmers infrastruktur