CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Information, Computation, Cognition. Agency-Based Hierarchies of Levels

Gordana Dodig-Crnkovic (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för kognition och kommunikation (Chalmers))
Fundamental Issues of Artificial Intelligence p. 139-159. (2016)
[Kapitel]

http://www.idt.mdh.se/~gdc/work/Ch10_Pt-AI-GDC.pdf

Nyckelord: Information, Computation, Cognition, Agency


http://www.springer.com/gp/book/9783319264837Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-27. Senast ändrad 2017-02-14.
CPL Pubid: 232505

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för kognition och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Hållbar utveckling
Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur