CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Information, Computation, Cognition. Agency-Based Hierarchies of Levels

Gordana Dodig-Crnkovic (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Fundamental Issues of Artificial Intelligence (2016)
[Kapitel]

http://www.idt.mdh.se/~gdc/work/Ch10_Pt-AI-GDC.pdf

Nyckelord: Information, Computation, Cognition, AgencyDenna post skapades 2016-02-27. Senast ändrad 2016-09-15.
CPL Pubid: 232505

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur