CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Antecedents of cerebral palsy according to severity of motor impairment.

Kristina Ahlin ; Kate Himmelmann ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Verena Sengpiel ; Bo Jacobsson
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica (1600-0412). Vol. 95 (2016), 7, p. 793-802.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The purpose of this study was to determine whether antecedents and neuroimaging patterns vary according to the severity of motor impairment in children with cerebral palsy.Denna post skapades 2016-02-26. Senast ändrad 2016-09-05.
CPL Pubid: 232495

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi (GU)
Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Reproduktionsmedicin och gynekologi

Chalmers infrastruktur