CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Engineering Knowledge - Support for Effective Reuse of Experience-based Codified Knowledge in Incremental Product Development

Daniel Stenholm (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-25. Senast ändrad 2016-04-05.
CPL Pubid: 232475

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Data- och informationsvetenskap
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Knowledge Management Life Cycle: An Individual's Perspective


Knowledge Based Development in Automotive Industry guided by Lean Enablers for System Engineering


Knowledge Management Tools and Techniques: Extent of Use in Organizations and Support for Modularization


Examination

Datum: 2016-03-17
Tid: 10:00
Lokal: Virtual Development Laboratory
Opponent: Thomas Lezama