CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Engineering Knowledge - Support for Effective Reuse of Experience-based Codified Knowledge in Incremental Product Development

Daniel Stenholm (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-25. Senast ändrad 2016-04-05.
CPL Pubid: 232475