CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of a generic vehicle motion control architecture

Johan Andreasson ; Leo Laine (Institutionen för maskin- och farkostteknik, Arbetsenheten för mekatronik) ; Jonas Fredriksson (Institutionen för maskin- och farkostteknik, Arbetsenheten för mekatronik)
In proceedings of the FISITA World Automotive Conference, Barcelona, Spain, 2004 (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-14.
CPL Pubid: 23247

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och farkostteknik, Arbetsenheten för mekatronik (1900-2004)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur