CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ergative verb i norske medisinartikler

Lene Nordrum (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
Sjunde Nordiska SFL-Workshoppen, Södertörns Högskola, Huddinge, Sverige, 17-18 November (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2016-02-25.
CPL Pubid: 232464

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Språk och litteratur

Chalmers infrastruktur