CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Norwegian and Swedish translations of English ergative verbs - an exploratory study

Lene Nordrum (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
ICAME 32 Trends and Traditions in English Corpus Linguistics, Oslo, Norway,1-5 June, (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2016-02-25.
CPL Pubid: 232463

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Språk och litteratur

Chalmers infrastruktur