CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The ergative perspective in contrast: the rhetorical function of the ergative perspective in English, Norwegian and Swedish research articles in medicine

Lene Nordrum (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
The 33rd international ICAME conference, Leuven, Belgium, 30 May - 3 June (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2016-02-25.
CPL Pubid: 232462