CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model-Based Energy Management Control for a Parallel Hybrid Electric Vehicle

Jonas Fredriksson (Institutionen för maskin- och farkostteknik, Arbetsenheten för mekatronik) ; Olof Johansson ; Patrik Stridh ; Magnus Wall ; Mattias Åsbogård (Extern ; Institutionen för maskin- och farkostteknik, Arbetsenheten för mekatronik)
In proceedings of the 7th International Symposium on Advanced Vehicle Control 2004, Arnhem, Netherlands, 2004 (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-14.
CPL Pubid: 23246

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och farkostteknik, Arbetsenheten för mekatronik (1900-2004)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur