CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigating different types of criteria-based assessment through student data: towards optimization of assessment designs

Lene Nordrum (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Magnus Gustafsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Katherine Evans
The 2013 Swedish symposium for LSP/LAP: Investigating relationships between teaching, learning, and research, Göteborg, Sweden, 16-17 January (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2016-02-25. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 232459

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete
Språk och litteratur

Chalmers infrastruktur