CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study on the optimization of energy consumption as part of implementation of a ship energy efficiency management plan (SEEMP)

Maria Bännstrand ; Anna Jönsson ; Hannes Johnson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritim miljö och energisystem) ; Roger Karlsson
London : International Maritime Organisation (IMO), 2016.
[Rapport]

Submitted to MEPC 69 by the IMO Secretariat as MEPC 69/INF.11.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-25. Senast ändrad 2016-05-13.
CPL Pubid: 232448

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritim miljö och energisystem (2015-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur