CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Superconducting microstrip line model studies at millimetre and sub-milimetre waves

Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; C. Risacher ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Vessen Vassilev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
Int. Journal of Infrared and Mill. Waves Vol. 27 (2006), 6, p. 809-834.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23244

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2005-2010)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur