CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical sectioning for measurements in transient sprays

Mattias Rahm (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Zachary Falgout (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; David Sedarsky (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Mark Linne
Optics Express (1094-4087). Vol. 24 (2016), 5, p. 4610-4621.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We describe a practical arrangement for optical sectioning by means of time-gated backscatter imaging using ultrafast illumination and a CS2-based optical Kerr effect shutter. This arrangement can reveal additional information when probing transient turbid media such as fuel injection sprays or complex multiphase flows which require single-shot imaging with sufficient time resolution to freeze the dynamics of the flow.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-25. Senast ändrad 2016-05-04.
CPL Pubid: 232438

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Temporally gated imaging for investigation of atomizing sprays