CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical sectioning for measurements in transient sprays

Mattias Rahm (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Zachary Falgout (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; David Sedarsky (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Mark Linne
Optics Express (1094-4087). Vol. 24 (2016), 5, p. 4610-4621.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We describe a practical arrangement for optical sectioning by means of time-gated backscatter imaging using ultrafast illumination and a CS2-based optical Kerr effect shutter. This arrangement can reveal additional information when probing transient turbid media such as fuel injection sprays or complex multiphase flows which require single-shot imaging with sufficient time resolution to freeze the dynamics of the flow.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-25. Senast ändrad 2016-05-04.
CPL Pubid: 232438

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Temporally gated imaging for investigation of atomizing sprays