CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluating increased flexibility in an international masters course: A Chalmers case study

Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
"Shifting Perspectives in Engineering Education", ed. M.F. Christie, Chalmers University of Technology p. 191-195. (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-24. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23243

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2005-2010)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur