CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental studies and analysis of Alfvén eigenmodes in Alcator C-Mod

M. Porkolab ; E. Edlund ; L. Lin ; R. Parker ; C. Rost ; J. Sears ; J. Snipes ; S. J. Wukitch ; B. N. Breizman ; N. N. Gorelenkov ; G. J. Kramer ; A. Fasoli ; Håkan Smith (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
21st IAEA Fusion Energy Conference, Chengdu p. EX/P6-16. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Alfvén eigenmodesDenna post skapades 2006-11-14.
CPL Pubid: 23241

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Annan fysik

Chalmers infrastruktur