CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluating hybrid electric and fuel cell vehicles using the capsim simulation environment

Jonas Fredriksson (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Jonas Larsson ; Jonas Sjöberg (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Petter Krus
In proceedings of the 22nd International Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle Symposium & Exposition, October 23-28, 2006, Yokohama, Japan (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-14. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 23240

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Mekatronik (2005-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur