CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved Driveability of a Hybrid Electric Vehicle using Powertrain Control

Jonas Fredriksson (Institutionen för signaler och system, Mekatronik)
International Journal of Alternative Propulsion Vol. 1 (2006), 1, p. 97-111.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-14.
CPL Pubid: 23239

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Mekatronik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur