CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sliding Mode Control for Traction Control by Brake Intervention

Stefan Börjesson ; Tomas Forsberg ; Bengt Jacobson ; Jonas Fredriksson (Extern ; Institutionen för maskin- och farkostteknik, Arbetsenheten för mekatronik) ; Jonas Sjöberg (Institutionen för maskin- och farkostteknik, Arbetsenheten för mekatronik)
IFAC Symposium on Advances in Automotive Control, University of Salerno, Italy, April 19-23, 2004. p. 626:631. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-15. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 23238

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och farkostteknik, Arbetsenheten för mekatronik (1900-2004)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur