CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Data commentary in science writing: a corpus-based comparison of research articles and master’s theses in technical fields for formative self-assessment practices

Lene Nordrum (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Andreas Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
Learner Corpus Research, Bergen, Norway, 27-29 September (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2016-02-24. Senast ändrad 2016-02-24.
CPL Pubid: 232376

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Lingvistik

Chalmers infrastruktur