CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Data commentary in science writing: a discourse model of multimodal result presentation in chemical engineering research papers

Lene Nordrum (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Andreas Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
The 2014 annual conference of The American Association of Applied Linguistics, Portland, USA, 22-25 March (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2016-02-24. Senast ändrad 2016-02-24.
CPL Pubid: 232375

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Lingvistik

Chalmers infrastruktur