CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

End-users' Acceptance and Use of Adaptive Cruise Control Systems

Niklas Strand (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Lena Nilsson (SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
Advances in Human Aspects of Transportation: Part II, Stanton N., Landry, S., Di Bucchianico, G., Vallicelli A. (eds) p. 82-91. (2014)
[Kapitel]

Nyckelord: adaptive cruise control, acceptance, assessment, driver behaviourDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-02-23.
CPL Pubid: 232358

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Transport
Transportteknik och logistik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur