CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How to Make Believe: The Fictional Truths of the Representational Arts

Lene Nordrum (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; J. Alexander Bareis
(2015)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: Make-believe; imagination; fictionality; representational artsDenna post skapades 2016-02-23.
CPL Pubid: 232337

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Litteraturvetenskap
Filosofi

Chalmers infrastruktur