CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introduction

Lene Nordrum (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
How to Make Believe: The Fictional Truths of the Representational Arts p. 1-11. (2015)
[Kapitel]


Denna post skapades 2016-02-23.
CPL Pubid: 232336

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Litteraturvetenskap
Filosofi

Chalmers infrastruktur