CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Magnetic resonance imaging investigation of the bone conduction implant - a pilot study at 1.5 Tesla.

Karl-Johan Fredén Jansson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Bo Håkansson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Sabine Reinfeldt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Cristina Rigato (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Måns Eeg-Olofsson
Medical devices (Auckland, N.Z.) (1179-1470). Vol. 8 (2015), p. 413-23.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The objective of this pilot study was to investigate if an active bone conduction implant (BCI) used in an ongoing clinical study withstands magnetic resonance imaging (MRI) of 1.5 Tesla. In particular, the MRI effects on maximum power output (MPO), total harmonic distortion (THD), and demagnetization were investigated. Implant activation and image artifacts were also evaluated.Denna post skapades 2016-02-23. Senast ändrad 2017-07-05.
CPL Pubid: 232321

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)
Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar (GU)

Ämnesområden

Oto-rino-laryngologi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


The Balanced Electromagnetic Separation Transducer for Bone Conduction Audiometry and Hearing Rehabilitation