CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Use of Information Management Systems from Designers Perspective

Dag Bergsjö (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Diana Malvius
Proceedings of NordDesign 2006, August 16-18, 2006, Reykjavik, Iceland (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 23231

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Management of Mechatronic Product Data in PLM Systems