CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implementing Support for Management of Mechatronic Product Data in PLM Systems: Two Case Studies

Dag Bergsjö (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Mikael Ström
Proceedings of IMECE2006 2006 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition November 5-10, 2006, Chicago, Illinois USA (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-13. Senast ändrad 2010-06-28.
CPL Pubid: 23230