CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of Turbulence Models on the Prediction of Full-scale Propeller Open Water Characteristics with RANS methods

Da-Qing Li ; Nabila Berchiche (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Carl-Erik Janson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik)
26th Symposium on Naval Hydrodynamics, Rome, Italy, 17-22 Sept (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: CFD, Propeller, Turbulence model, RANSDenna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 23226

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur