CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mekaniskt och kemiskt aktiverade bindemedel för högpresterande betong

Ralejs Tepfers (Institutionen för husbyggnadsteknik) ; Jevgenij Dubin
Svenska Betongföreningens Tidskrift "Betong" (ISSN 1101-9190). 1, p. 22-25. (1995)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Cement, mekanisk aktivering av sand, kemisk aktivering av bindemedel, betongDenna post skapades 2006-11-13.
CPL Pubid: 23225

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för husbyggnadsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur