CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of operational modes of a wind farm on the transient stability of nearby generators and on power oscillations: A Nordic gris study

Nayeem Rahmat Ullah (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Torbjörn Thiringer (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Wind Energy Journal Vol. 11 (2008), 1, p. 63-73.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Variable speed wind turbine, transient stability, voltage control, power oscillationDenna post skapades 2006-11-13. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 23224

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur