CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improving voltage stability by utilizing reactive power injection capability of variable speed wind turbines

Nayeem Rahmat Ullah (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Torbjörn Thiringer (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
International Journal of Power and Energy Systems Vol. 28 (2008), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Renewable generation, variable speed wind turbine, power system stability, reactive power, ULTC.Denna post skapades 2006-11-13. Senast ändrad 2008-04-22.
CPL Pubid: 23223

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur